General Meetings

Annual General Meeting 2019

The Annual General Meeting (AGM) will be held on September 5, 2019, 3.30 p.m. (CET) in Linköping, Sweden. A nomination committee has been appointed. Shareholders who wish to submit proposals may do so in writing to the Board by e-mail: info/d/investor/a/sectra/d/com, or by mail: Sectra AB, Attn. Sectra Board, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden. In order for a proposal to be addressed, the Board must have received it in good time prior to the publication of the notice of the AGM.

Sectras årsstämma kommer att hållas kl. 15:30 den 5 september 2019 i Linköping. Linköping. Över 100 personer besökte årsstämman. En valberedning är tillsatt. Aktieägare som önskar lämna förslag till kan vända sig skriftligen till styrelsen via e-post info/d/investor/a/sectra/d/com eller på adress Sectra AB, Att. Styrelsen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste det ha inkommit i god tid innan kallelsen till årsstämman ska ske.

Annual General Meeting 2018

The 2018 Annual General Meeting (AGM) was be held on September 6, 2018, 3.30 p.m. (CET) at Collegium, Teknikringen 7, in Linköping, Sweden. More than 100 people attended the AGM. Employees treated the guests to musical entertainment and demonstrated products for a healthier and safer society. Carl-Erik Ridderstråle and Jakob Svärdström were recognized for their long-standing work on the Board. Jan-Olof Brüer was elected as the new Chairman of the Board and Birgitta Hagenfeldt was elected as a new Board member. Among other items on the agenda, the AGM resolved to transfer SEK 4.50 per share to the shareholders through a redemption procedure. Thanks to everyone who took part!

Sectras årsstämma 2018 hölls kl. 15:30 den 6 september 2018 på Collegium, Teknikringen 7 i Linköping. Över 100 personer besökte årsstämman. Medarbetare välkomnade ägarna med musikunderhållning och visade produkter för ett friskare och tryggare samhälle. Carl-Erik Ridderstråle och Jakob Svärdström avtackades för sitt mångåriga arbete i styrelsen. Jan-Olof Brüer valdes till ny styrelseordförande och Birgitta Hagenfeldt nyvaldes som ledamot till styrelsen. Stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Tack till alla som deltog!

Meeting minutes/Protokoll

Notice and the Nomination Committee’s motivated statement/
Kallelse och valberedningens motiverade yttrande

Notice of the AGM was announced August 7, 2018. The Nomination Committee’s proposals are presented in the notice.

Kallelse till årsstämman offentliggjordes den 7 augusti 2018. Valberedningens förslag presenteras i kallelsen.

Notification etc.

Shareholders wishing to attend the AGM shall:

 • be entered in the register of shareholders held by Euroclear Sweden AB by Friday, August 31, 2018,
 • and notify the Company of their intention to participate in the AGM by 4.00 p.m. CET on Friday, August 31, 2018.

Shareholders who hold their shares through nominees (Sw. förvaltare) must request a temporary registration of the shares in their own name with Euroclear Sweden AB to be able to participate in the AGM. Shareholders who wish to obtain such registration must contact the nominee regarding this well in advance of August 31, 2018.

Notice of participation in the AGM shall be made:

 • by e-mail to info/d/investor/a/sectra/d/se or
 • by telephone on +46 (0) 13 23 52 00 or
 • in writing to the company at Sectra AB (publ), AGM, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden.

When giving notice of participation, the shareholder must state name, personal identity number or corporate registration number, address, telephone number and shareholdings, and, if applicable, the name of any representative or advisor (no more than two).

Shareholders who are represented by proxy should include such proxy together with the notification to participate in the AGM. Proxy forms for shareholders is available above and will be sent to shareholders who request it. Forms can also be ordered by phone, +46 (0)13-23 52 00, or by e-mail at info/d/investor/a/sectra/d/se.

Proposal for dividend and redemption program/Förslag utdelning och inlösenprogram

The Board and the CEO propose that AGM resolve that SEK 4.50 per share be transferred to the shareholders through a share redemption program. No ordinary dividend is proposed. Timetable for the redemption program:

 • September 6: Decision by the Annual General Meeting
 • October 2: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • October 3: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • October 4: Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • October 5–16: Trading in redemption share
 • October 18: Record day for redemption of redemption shares
 • October 23: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear Sweden AB

For more detailed information regarding the redemption program, read this brochure:

Styrelsen och vd föreslår att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslås. För ytterligare information se broschyr:

Annual report and Corporate governance report

Complete propsals including appendix and other statements

 • Complete propsals (PDF) including appendix, the Nomination Committee’s motivated statement, the Board’s presentation of the Remuneration Committee’s evaluation of remuneration of senior executives and Statement of Auditor regarding the guidelines for remneration to senior executives
 • Fullständiga förslag (PDF) inkl. bilagor, valberedningens motiverade yttrande, styrelsens redovisning av ersättningsutskottets utvärdering av ersättningar till ledande befattningshavare och revisorsyttrande om riktlinjer om ersättningar till ledande befattningshavare

How to have a matter addressed by the AGM

Proposals will be presented in the notice of the AGM and be available on the company’s website not earlier than six weeks but more than four weeks prior to the Meeting date. Information regarding the Nomination committee's proposals will be presented in the Notice.

Shareholders are entitled to have a matter addressed by the AGM. To ensure that the company has time to include matters in the notice, requests for matters to be addressed by the AGM must be received by the company not later than seven weeks before the AGM. Requests to have matters addressed by the AGM are to be submitted to the Board in writing via e-mail: info/d/investor/a/sectra/d/se, or by mail: Sectra AB, Attn. Board of Directors, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och publiceras på denna hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämma. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast 7 veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ställas till styrelsen via e-post info/d/investor/a/sectra/d/se eller på adress Sectra AB, Att. Styrelsen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping.

ARCHIVE

Annual General Meeting 2017

The 2017 Annual General Meeting (AGM) was held 3:30 p.m. September 13, 2017, in Linköping, Sweden. Around 100 people were in attendance at the AGM. Among other items on the agenda, Tomas Puusepp and Ulrika Hagdahl were elected as new Board members and the AGM resolved to transfer SEK 4.50 per share to shareholders through a redemption procedure. More information about the redemption procedure is available here. Employees treated the guests to musical entertainment and demonstrated products for a healthier and safer society. Thanks to everyone who took part!

Årsstämma 2017 hölls kl. 15:30 den 13 september, 2017, i Linköping. Omkring 100 personer besökte stämman. Tomas Puusepp och Ulrika Hagdahl nyvaldes som ledamöter till styrelsen och stämman beslutade bland annat att överföra 4,50 kronor per aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Sammanfattande information om stämmobesluten och tidplan för inlösenprogrammet finns här. Medarbetare bjöd på musikunderhållning och visade produkter för ett friskare och tryggare samhälle.
Tack till alla som deltog!

Meeting minutes

Notice

The 2017 Annual General Meeting (AGM) will be held on September 13, 2017, 3.30 pm in Linköping, Sweden. After the AGM, shareholders are invited to visit Sectra’s office in Linköping, where the company will serve light refreshments and demonstrate its products for a healthier and safer society.

Kallelse

Årsstämma 2017 kommer att hållas den 13 september 2017, kl. 15:30 i Linköping. Efter årsstämman är aktieägare välkomna att besöka Sectras kontor i Linköping där bolaget bjuder på enklare förtäring och visar produkter för ett friskare och tryggare samhälle.

Notification etc.

Shareholders wishing to attend the AGM shall:

 • be entered in the register of shareholders held by Euroclear Sweden AB by Thursday, September 7, 2017,
 • and notify the Company of their intention to participate in the AGM by 4.00 p.m. CET on Thursday, September 7, 2017.

Shareholders who hold their shares through nominees (Sw. förvaltare) must request a temporary registration of the shares in their own name with Euroclear Sweden AB to be able to participate in the AGM. Shareholders who wish to obtain such registration must contact the nominee regarding this well in advance of September 7, 2017.

Notice of participation in the AGM shall be made:

 • by e-mail to info/d/investor/a/sectra/d/se or
 • by telephone on +46 (0) 13 23 52 00 or
 • in writing to the company at Sectra AB (publ), AGM, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden.

When giving notice of participation, the shareholder must state name, personal identity number or corporate registration number, address, telephone number and shareholdings, and, if applicable, the name of any representative or advisor (no more than two).

Shareholders who are represented by proxy should include such proxy together with the notification to participate in the AGM. Proxy forms for shareholders is available above and will be sent to shareholders who request it. Forms can also be ordered by phone, +46 (0)13-23 52 00, or by e-mail at info/d/investor/a/sectra/d/se.

Proposal for dividend/redemption program

The Board and the CEO propose that AGM resolve that SEK 4.50 per share be transferred to the shareholders through a share redemption program. No ordinary dividend is proposed.

Timetable for the redemption program:

 • September 13: Decision by the Annual General Meeting
 • September 29: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • October 2: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • October 3: Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • October 4–13: Trading in redemption share
 • October 17: Record day for redemption of redemption shares
 • October 20: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear Sweden AB

For more detailed information regarding the redemption program, read this brochure:

Styrelsen och vd föreslår att årsstämman beslutar att 4,50 kronor per aktie överförs till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Ingen ordinarie utdelning föreslås. För ytterligare information se broschyr:

Complete propsals including appendix, the Nomination Committee’s statement and other statements

 

Annual report and Corporate governance report

 

How to have a matter addressed by the AGM

Proposals will be presented in the notice of the AGM and be available on the company’s website not earlier than six weeks but more than four weeks prior to the Meeting date. Information regarding the Nomination committee's proposals will be presented in the Notice.

Shareholders are entitled to have a matter addressed by the AGM. To ensure that the company has time to include matters in the notice, requests for matters to be addressed by the AGM must be received by the company not later than seven weeks before the AGM. Requests to have matters addressed by the AGM are to be submitted to the Board in writing via e-mail: info/d/investor/a/sectra/d/se, or by mail: Sectra AB, Attn. Board of Directors, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden.

Kallelse till årsstämma ska ske tidigast sex och senast fyra veckor före stämman och publiceras på denna hemsida. Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.

Aktieägare har rätt att få ett ärende behandlat på årsstämma. För att bolaget med säkerhet ska hinna ta in ärende i kallelsen bör begäran om att ärende ska tas upp på årsstämman ha nått bolaget senast 7 veckor före stämman. Begäran om att få ett ärende behandlat på stämman ska skriftligen ställas till styrelsen via e-post info/d/investor/a/sectra/d/se eller på adress Sectra AB, Att. Styrelsen, Teknikringen 20, 583 30 Linköping.

Annual General Meeting 2016

The 2016 Annual General Meeting (AGM) was held 4:00 p.m. September 6, 2016, in Linköping, Sweden. Nearly 100 people were in attendance at the AGM, which resolved, among other things, to transfer SEK 4.50 per share to shareholders through a redemption procedure. More information about the redemption procedure is available here. Employees treated the guests to musical entertainment and demonstrated products for a healthier and safer society.
Thanks to everyone who took part!

Årsstämma 2016 hölls kl. 16:00 den 6 september, 2016, i Linköping. Närmare 100 personer besökte stämman som bland annat beslutade att överföra 4,50 kr/aktie till aktieägarna genom ett inlösenprogram. Sammanfattande information om stämmobesluten och tidplan för inlösenprogrammet finns här. Medarbetare bjöd på musikunderhållning och visade produkter för ett friskare och tryggare samhälle.
Tack till alla som deltog!

Meeting minutes including appendix

Notice

Shareholders wishing to attend the AGM shall be entered in the register of shareholders held by Euroclear Sweden AB by Wednesday, August 31, 2016, and notify the Company of their intention to participate in the AGM by 4.00 p.m. CET on Wednesday, August 31, 2016. Notice of participation in the AGM shall be made:

 • by e-mail to info/d/investor/a/sectra/d/se.
 • or by telephone on +46 (0) 13 23 52 00,
 • or in writing to the company at Sectra AB (publ), AGM 2016, Teknikringen 20, SE-583 30 Linköping, Sweden.
 • or by fax on +46 (0)13 21 21 85.

When giving notice of participation, the shareholder must state name, personal identity number or corporate registration number, address, telephone number and shareholdings, and, if applicable, the name of any representative or advisor (no more than two). Shareholders who are represented by proxy should include such proxy together with the notification to participate in the AGM.

Shareholders who hold their shares through nominees (Sw. förvaltare) must request a temporary registration of the shares in their own name with Euroclear Sweden AB to be able to participate in the AGM. Shareholders who wish to obtain such registration must contact the nominee regarding this well in advance of August 31, 2016.

Registration form incl. proxy

Proxy

Proposal for dividend/redemption program 2016

For the 2015/2016 fiscal year, the Board and the President propose that the AGM resolve that SEK 4.50 per share be transferred to the shareholders through a share redemption program. No ordinary dividend is proposed.

Time table:

 • September 6: Decision by the Annual General Meeting
 • October 3: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • October 4: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • October 5: Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • October 6–17: Trading in redemption share
 • October 19: Record day for redemption of redemption shares
 • October 24: Preliminary date for payment of redemption settlement, SEK 4.50 per redemption share, via Euroclear Sweden AB

For more detailed information regarding the redemption program, read this brochure:

Complete propsals including appendix

Annual report

The Annual Report was published through a press release June 30, 2015. Mid-July a printed version will be distributed by post to new shareholders and shareholders who have registered for a copy in advance. Electronic version for download:

Corporate Governance Report

Motivated statement of proposal in respect of Board Members

The Board’s presentation of the Remuneration Committee’s evaluation of remuneration of senior executives

The authorized public accountant’s statement of the Annual General Meetings guidelines for remuneration to senior executives

Annual General Meeting 2015

 • The 2015 Annual General Meeting was held September 7, 2015 at 3.30 p.m. (CET) at Collegium, Teknikringen 7, Linköping, Sweden.

Meeting minutes including appendix

The Board of Directors proposal for dividend/redemption program 2015

For the 2014/2015 fiscal year, the AGM resolved to distribute SEK 4.50 per share to the shareholders through a 2:1 share split in combination with a mandatory redemption process.

Time table:

 • 7 September: Decision by the Annual General Meeting
 • 25 September: Last day of trading in Sectra shares before split, including the right to redemption shares
 • 28 September: First day of trading in Sectra shares after the split, excluding the right to redemption shares
 • 29 September: Record day for the share split. Every share will be divided into two shares, of which one will be a redemption share
 • 30 Sep. - 9 Oct.: Trading in redemption share
 • 13 October: Record day for redemption of redemption shares
 • 16 October: Preliminary date for payment of redemption settlement via Euroclear

For more detailed information regarding the redemption program, read this brochure:

Notice

Registration form incl. proxy

Proxy

Complete propsals including appendix

Annual report

The Annual Report was published through a press release June 30, 2015. Mid-July a printed version will be distributed by post to new shareholders and shareholders who have registered for a copy in advance. Electronic version for download:

The printed version can also be ordered via/Tryckt version kan beställas via:

Corporate Governance Report

Motivated statement of proposal in respect of Board Members

The Board’s presentation of the Remuneration Committee’s evaluation of remuneration of senior executives

The authorized public accountant’s statement of the Annual General Meetings guidelines for remuneration to senior executives

Annual General Meeting 2014

The 2014 Annual General Meeting took place 3.30 a.m. on September 8, 2014, in Linköping, Sweden.

Meeting minutes including appendix

Notice

Registration form incl. proxy

Proxy

Motivated statement of proposal in respect of Board Members

Complete propsals including appendix

Information to shareholders regarding the redemption procedure

Annual Report

Corporate Governance Report including Auditor's statement

The authorized public accountant’s statement of the Annual General Meetings guidelines for remuneration to senior executives

Annual General Meeting 2013

The 2013 Annual General Meeting was held on June 27, 2013.

Time: 4:00 pm local Swedish time

Place: Conference center Collegium, Teknikringen 7 in Linköping, Sweden.

Meeting minutes including appendix

Notice

Registration form

Proxy

Motivated statement of proposal in respect of Board Members


Details about the Board Members proposed for re-election >>

Complete propsals including appendix

Information to shareholders regarding the the share split and mandatory redemption procedure

Annual Report

Corporate Governance Report including the authorized public accountant’s statement of the corporate governence report:

The authorized public accountant’s statement of the Annual General Meetings guidelines for remuneration to senior executives:

 

Annual General Meeting 2012

The 2012 Annual General Meeting was held on June 28.

Time: 4:00 pm local Swedish time

Place: Conference center Collegium, Teknikringen 7 in Linköping, Sweden.

Meeting minutes

Report from the AGM

Notice

Registration form

Proxy

Motivated statement of proposal in respect of Board Members

Details about the Board Members proposed for re-election>>

Complete propsals including appendix

Information to shareholders regarding the the share split and mandatory redemption procedure

The authorized public accountant’s statement of the corporate governence report

The authorized public accountant’s statement of the Annual General Meetings guidelines for remuneration to senior executives:

See also

Extraordinary General Meeting 2011

An Extraordinary General Meeting (EGM) was held on Tuesday, 22 November 2011 at 2.00 p.m. CET at the office of the company at Teknikringen 20 in Linköping.

Meeting minutes

Report from the Extra Ordinary General Meeting

Information to shareholders regarding the the share split and mandatory redemption procedure

Notice of Extra Ordinary General Meeting

Registration form

Proxy

Complete propsals including motivated statement of proposal in respect of Board Members and the Authorized public accountant

Annual General Meeting 2011

June 30, 2011

The Annual General Meeting (AGM) was held June 30, 2011 at 4.00 p.m. (CET), Collegium conference center, Teknikringen 7, Linköping, Sweden.

Meeting minutes

Report from Sectra’s Annual General Meeting 2011

Notice of Annual General Meeting

Registration form

Proxy

Complete propsals including appendix

Motivated statement of proposal in respect of Board Members

Details about the Board Members proposed for re-election>>

The authorized public accountant’s statement of the corporate governence report and the Annual General Meetings guidelines for remuneration to senior executives:

Annual General Meeting 2010

June 30, 2010

Meeting Minutes

Communiqué from the Annual General Meeting:

Notice of Annual General Meeting

Registration form

Proxy

Complete propsals including appendix

Motivated statement of proposal in respect of Board Members

 • English (PDF)
 • Motiverat yttrande avseende förslag till styrelseledamöter, Swedish (PDF)

Details about the proposed Board Members >>

The authorized public accountant’s statement of the Annual General Meetings guidelines for remuneration to senior executives:

See also

Annual General Meeting 2009

June 26, 2009

The Annual General Meeting (AGM) of shareholders in Sectra AB was held on Friday, June 26, in Linköping. 

Complete proposals for the Annual General Meeting

Minutes from the meeting

Annual General Meeting 2008

June 25, 2008

Minutes from the meeting

Communiqué from the Annual General Meeting:

Board of Directors' proposals

The Board of Directors' statement

Annual General Meeting 2007

June 28, 2007

Communiqué from the Annual General Meeting:

The Board of directors statement concering the dividend proposal:

Complete proposals for the AGM:

Annual General Meeting 2006

June 28, 2006

Communiqué from the Annual General Meeting:

The Board of directors statement concering the dividend proposal:

Complete proposals for the AGM:

 

INVESTOR RELATIONS

Follow us