Financial reports

Fiscal year  2014 – 2015

 • Jun
  30
  2015

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2014/2015

  Financial Information

  Räkenskapsåret 2014/2015 har varit ett bra år för Sectra. Det finns flera anledningar till vår positiva utveckling, men en av de mest väsentliga är nöjda kunder. Jag är stolt och tacksam över våra medarbetares arbetsinsatser som bidrar så starkt till att vi kan leverera värde till våra kunder och därmed själva få en god resultatutveckling.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB

 • Jun
  3
  2015

  Sectras bokslutskommuniké 2014/2015: Stark orderingång och bra resultat

  Financial Information

  Sectras framgång bygger på nära relationer med kunder. Vi sätter kunderna främst och involverar dem i vidareutvecklingen av våra produkterbjudanden. Därför är det få saker som gör oss mer glada än årets topplaceringar i kundnöjdhetsutvärderingar, både i USA och globalt. Kundernas förtroende för Sectra avspeglas i orderingången som fortsatte att öka under fjärde kvartalet, bland annat genom ett omfattande avtal med Karolinska Universitetssjukhuset som är kund till Sectra sedan många år. Vi vet att det kunderna uppskattar mest, till och med mer än våra stabila och användarvänliga produkter, är Sectras medarbetare. Jag är stolt över deras arbetsinsatser som bidrar så starkt till att vi kan leverera värde till våra kunder och därmed själva få en god resultatutveckling.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB

 • Mar
  10
  2015

  Sectras niomånadersrapport: Ökad orderingång bäddar för stabilitet och tillväxt

  Financial Information

  Jag är otroligt glad över att Sectra för andra året i rad toppar branschens viktigaste kundnöjdhetsmätning för IT-system inom sjukvården. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och vårt system för hantering av medicinska bilder, Sectra PACS, rankades högst både internationellt och i USA. I kundernas kommentarer till sina utvärderingar framgår det att Sectra ges höga betyg dels på grund av våra medarbetare, dels baserat på hur stabilt och lättanvänt vårt system är. Svaren i kundnöjdhetsmätningarna visar att kunderna har ett stort förtroende för Sectra och det gör mig väldigt stolt.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB

 • Dec
  9
  2014

  Sectras delårsrapport maj-oktober 2014: Starkt första halvår

  Financial Information

  Vi redovisar god lönsamhet och tillväxt under första halvårsperioden 2014/2015. För första gången sedan våra tre finansiella mål fastställdes för 1,5 år sedan överstiger Sectras genomsnittliga tillväxt 10 procent för rörelseresultat per aktie över en femårsperiod. Därmed uppnår vi samtliga finansiella mål för stabilitet, lönsamhet och vinsttillväxt.

  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB

 • Sep
  8
  2014

  Sectras delårsrapport för perioden maj-juli 2014: Ökad vinst och orderingång

  Financial Information

  Flera långsiktiga kundkontrakt har bidragit till ökningen av orderingången, exempelvis med stora sjukvårdsleverantörer i USA, Storbritannien och Skandinavien.

  Torbjörn Kronander, VD och koncernchef Sectra AB

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Follow us