Financial reports

Fiscal year  2017 – 2018

 • Jun
  28
  2018

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017/2018

  Financial Information

  Sectras framgångar bygger på att vi alltid sätter kunden i centrum. Vi är väl positionerade för en fortsatt stark utveckling och vår målbild för framtiden är tydlig.

  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB

 • May
  29
  2018

  Sectras bokslutskommuniké 2017/2018: Positiv vinstutveckling och välfylld orderbok

  Financial Information

  Räkenskapsåret 2017/2018 präglas av framgångar som stärker Sectras position i våra nischmarknader. Vi uppfyller samtliga finansiella mål och vi växer genom samarbete med nya och befintliga kunder och partners. Kunderna har givit oss förtroende att genomföra projekt med innovativa lösningar som på sikt kan leda till nya landvinningar inom viktiga samhällsfunktioner. Alla projekt och affärer vi driver har ett övergripande syfte att lösa stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskådlig framtid. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Mar
  12
  2018

  Sectras niomånadersrapport 2017/2018: Sectra topprankas i kundnöjdhet för femte året i rad

  Financial Information

  För ett bolag som Sectra, som konkurrerar med några av världens största företag, är det oerhört viktigt att ha nöjda och långsiktiga kunder. Att vi lyckas med detta bekräftas bland annat av att Sectras medicinska IT-system (PACS) tagit hem pris för högst kundnöjdhet i USA för femte året i rad och globalt för fjärde året. Detta är framför allt ett resultat av vår företagskultur, där kundens behov och problem alltid har högsta prioritet. Jag är stolt över de positiva omdömen vi fortsätter att få från användare över hela världen och över våra medarbetare som verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Dec
  8
  2017

  Sectras halvårsrapport 2017/2018: Ökad orderingång och stabil resultatutveckling

  Financial Information

  Variationer mellan olika kvartal, speciellt vad avser orderingång, är fortsatt stor. Under andra kvartalet redovisar vi ökad orderingång inom både Imaging IT Solutions och Secure Communications. Vi tecknade bland annat avtal med flera nya amerikanska kunder och i Nederländerna vann vi en prestigefull order på en nationell lösning för granskning av mammografibilder. Våra största tillväxtmöjligheter finns för närvarande på den amerikanska marknaden, där vi har en hög kundnöjdhet, men än så länge en relativt liten marknadsandel.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Sep
  12
  2017

  Sectras tremånadersrapport 2017/2018: Tillväxt och ökat rörelseresultat

  Financial Information

  Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom energisektorn i Norden.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Follow us