Financial reports

Fiscal year  2018 – 2019

 • Mar
  6
  2019

  Sectras niomånadersrapport 2018/2019: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjätte året i rad

  Financial Information

  Vi växer som företag genom att göra våra kunder framgångsrika. Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda och ett starkt kassaflöde är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra lönsamhet och långa kundkontrakt ger en stadig grund för vår framtida tillväxt.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Dec
  7
  2018

  Sectras halvårsrapport 2018/2019: Stärkt kassaflöde och ökad orderingång i USA

  Financial Information

  Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Med en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och långa kundkontrakt har vi lagt en stadig grund för tillväxt. Hög kundnöjdhet, en fantastisk personal som gör nytta för samhället och sina medmänniskor samt spännande framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Sep
  4
  2018

  Sectras tremånadersrapport 2018/2019: Framgångar i USA bidrar till ökad orderingång

  Financial Information

  Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv. Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT Solutions och Secure Communications under det senaste året och som inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Follow us