News and press releases

All  2019

 • Apr
  17
  2019

  Holländskt sjukhus väljer Sectra som leverantör för att hantera medicinska bilder

  Medical Systems

  För oss var det viktigt att välja en dedikerad och erfaren leverantör. Med Sectra får vi en partner som kommer göra det möjligt för oss att möta de behov vi står inför, både i dag och i framtiden. Lösningens bevisat höga systemtillgänglighet och hur lätt den är att använda kommer hjälpa oss nå förbättrad produktivitet och vård av våra patienter.

  Shira de Bie, radiolog på Deventer Hospital

 • Apr
  15
  2019

  Första danska vårdregionen att digitalisera patologin fullt ut väljer Sectra

  Medical Systems

  Vi ser fram emot att kunna bidra till Region Syddanmarks arbete mot en än bättre patientvård med vår IT-lösning och erfarenhet av andra vårdgivare som tidigt digitaliserat sina patologiavdelningar. Regionen har tagit ett stort steg mot att ligga i absolut framkant inom digital patologi.

  Sune Henriksen, vd för Sectra i Danmark

 • Apr
  10
  2019

  Kanadensiskt sjukhus väljer Sectras IT-lösning för medicinsk bildhantering

  Medical Systems

  Eftersom behovet för vård ökar behöver vi en skalbar lösning som passar vår strategi för bildhantering. Det är också viktigt att vi kan ge våra läkare lättanvända verktyg så att de på ett effektivt sätt kan hjälpa våra patienter. Med Sectra blir det möjligt för oss att nå de målen och att fortsätta leverera bästa möjliga vård till våra patienter.

  Derek Archer, verksamhetschef för bild- och funktionsdiagnostik på Trillium Health Partners

 • Apr
  9
  2019

  Sectra förser elva vårdorganisationer i Australien med gemensam plattform för radiologi

  Medical Systems

  Radiologilösningen levereras som en tjänst och ger oss en gemensam plattform för att hantera all bildinformation. Det gör det möjligt att effektivt samverka kring medicinska bilder och information över flera kliniska avdelningar och vårdorganisationer.

  Zoran Bolevich, chef för eHealth NSW och informationschef på NSW Health

 • Mar
  20
  2019

  Sectras höga kundnöjdhet ger fransk PACS-affär

  Medical Systems

  För oss har det varit viktigt att hitta en leverantör som vill och kan var en långsiktig partner för oss. Våra efterforskningar visade tydligt att Sectras kunder i både Frankrike och i andra länder är väldigt nöjda med Sectra som leverantör. Vi ser fram emot att jobba med någon som så starkt sätter kundens behov främst och som kan tillhandahålla en lösning som är känd för sin användarvänlighet och höga systemtillgänglighet.

  Dr Grégoire Bornet, chef för Centre d’Imagerie Médicale de l’Hôpital Privé d’Antony

 • Mar
  12
  2019

  Vårdregioner krypterar känslig kommunikation med Sectras försvarscertifierade smartphone

  Medical Systems

  I dag är sjukhus måltavlor för organiserade cyberattacker och det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Inom Sectra har vi en världsunik kombination av sjukvård och säker kommunikation i och med våra två verksamhetsområden Secure Communications och Medical Imaging IT Solutions. Det gör att vi kan stötta våra kunder på bästa möjliga sätt i deras arbete med att möta dessa utmaningar.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Mar
  6
  2019

  Sectras niomånadersrapport 2018/2019: Sectra växer med nöjda kunder – topprankas för sjätte året i rad

  Financial Information

  Vi växer som företag genom att göra våra kunder framgångsrika. Med samtliga ekonomiska mål uppfyllda och ett starkt kassaflöde är ambitionen att fortsätta växa långsiktigt. Hög kundnöjdhet, bra lönsamhet och långa kundkontrakt ger en stadig grund för vår framtida tillväxt.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Feb
  26
  2019

  Inbjudan till presentation av Sectras niomånadersrapport den 6 mars

  Financial Information

 • Feb
  19
  2019

  Holländskt universitetssjukhus väljer Sectras digitala patologilösning för primärdiagnostik

  Medical Systems

  Sectras patologilösning och deras omfattande erfarenhet inom patologi och att jobba med universitetssjukhus i kombination med vårt eget världsledande arbete inom bildanalys kommer göra det möjligt för oss att öka effektiviteten och förbättra cancervården.

  Katrien Grünberg, chef på patologiavdelningen på Radboudumc

 • Jan
  31
  2019

  Sectra har branschens nöjdaste kunder i USA för sjätte året i rad

  Medical Systems

  På Sectra drivs vi av att hjälpa våra kunder effektivisera och förbättra vården. Nöjda kunder är det yttersta beviset för att Sectras medarbetare och lösningar uppnår det på bästa möjliga sätt. Jag är oerhört tacksam och hedrad över att vi uppmärksammas för vår höga kundnöjdhet.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd på Sectra AB

 • Jan
  31
  2019

  Förändring av antalet utestående aktier i Sectra under januari månad

  Financial Information

 • Jan
  17
  2019

  Sectras kapitalmarknadsdag – fokus på affärsområde Imaging IT Solutions

  Financial Information

  Vi lever i en snabbt föränderlig värld där sjukvården i hela världen står inför såväl stora utmaningar som möjligheter. Inom Imaging IT är vi specialiserade på bildbaserad diagnostik för radiologi, patologi och i ökande utsträckning även kardiologi. Dagen kommer att handla om hur vi positionerar oss inom dessa områden för att möta kundernas behov av lösningar som ökar produktiviteten, samordnar resurser och förbättra vårdkvaliteten. Det är så vi bidrar till att fler patienter kan få vård och att fler liv kan räddas.

  Marie Ekström Trägårdh, vd affärsområde Imaging IT Solutions och vice vd Sectra AB

 • Jan
  10
  2019

  Sectra får order på IT-lösning för mammografi av amerikanska vårdgivaren Charlotte Radiology

  Medical Systems

  Vi fortsätter växa och utvecklas som verksamhet, även i den snabbt förändrande omvärld vi verkar i. Vårt arbete inom mammografi anses som ledande i landet och vi anammar ny teknik för att ständigt förbättra vården för våra patienter. Det skulle vi inte kunna uppnå utan goda samarbetspartners och verktyg som maximerar vår effektivitet såsom Sectras lösningar gör.

  Deborah Agisim, chef för mammografiavdelningen på Charlotte Radiology

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Sectra on Twitter

Follow us