News and press releases

Secure Communication  2015

 • Dec
  8
  2015

  Sectras halvårsrapport för perioden maj-oktober 2015: Tillväxt och starkt kassaflöde

  Financial Information

  Vi har under kvartalet haft en bra tillväxt i omsättningen inom samtliga rörelsesegment, men kostnaderna har också ökat. Det beror främst på att stora pågående installationsprojekt inom Imaging IT Solutions drar resurser och kostnader, koncernfinansierade projekt som ännu inte har börjat resultatavräknas på koncernnivå. Till mindre del ser vi även en effekt av våra satsningar på framtida tillväxt, framförallt digital patologi. Vi bedömer dock att vinstnivån kommer att förbättras igen när de stora installationsprojekten når driftsfas och projekten då bidrar till en stabil utveckling under lång tid framöver.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Sep
  29
  2015

  Sectra stärker sin närvaro i Finland genom förvärv av säkerhetskonsultbolag

  Secure Communication Systems

  Finland är en intressant marknad där vi ser tillväxtpotential för våra säkerhetslösningar och tjänster. Genom förvärvet av EXP Analytics har vi lokala resurser och kompetens för leverans av säker kommunikation till finska kunder.

  Michael Bertilsson, vd för Sectras affärsområde Secure Communications

 • Sep
  22
  2015

  Samsung och Sectra i samarbete kring säker smartphone för europeiska myndigheter

  Secure Communication Systems

  Vårt strategiska samarbete med Samsung kring säker användning av smartphones kombinerar Sectras expertkunnande inom krypteringsteknik med Samsungs mycket höga kompetens inom plattformsintegritet. Därmed kan vi ännu bättre möta våra kunders krav på kommunikationssäkerhet, tillgänglighet och mobilitet i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt.

  Michael Bertilsson, vd för Sectra Communications AB

 • Sep
  7
  2015

  Sectras delårsrapport för perioden maj-juli 2015: Stark operativ tillväxt och resultatutveckling

  Financial Information

  Första kvartalet föregående år hade Sectra en relativt stor engångspost gällande försäljning av patenträttigheter. Jämför vi utvecklingen exklusive engångsposten ökade koncernens operativa rörelseresultat med 29,8 procent och omsättningen med 14,7 procent. Det är en utveckling som vi är stolta över. Förbättringen under kvartalet beror delvis på att vi de senaste åren har tecknat många långsiktiga kontrakt som nu bidrar något till att utjämna säsongsvariationer i koncernens omsättning.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB

 • Jun
  30
  2015

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2014/2015

  Financial Information

  Räkenskapsåret 2014/2015 har varit ett bra år för Sectra. Det finns flera anledningar till vår positiva utveckling, men en av de mest väsentliga är nöjda kunder. Jag är stolt och tacksam över våra medarbetares arbetsinsatser som bidrar så starkt till att vi kan leverera värde till våra kunder och därmed själva få en god resultatutveckling.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB

 • Jun
  3
  2015

  Sectras bokslutskommuniké 2014/2015: Stark orderingång och bra resultat

  Financial Information

  Sectras framgång bygger på nära relationer med kunder. Vi sätter kunderna främst och involverar dem i vidareutvecklingen av våra produkterbjudanden. Därför är det få saker som gör oss mer glada än årets topplaceringar i kundnöjdhetsutvärderingar, både i USA och globalt. Kundernas förtroende för Sectra avspeglas i orderingången som fortsatte att öka under fjärde kvartalet, bland annat genom ett omfattande avtal med Karolinska Universitetssjukhuset som är kund till Sectra sedan många år. Vi vet att det kunderna uppskattar mest, till och med mer än våra stabila och användarvänliga produkter, är Sectras medarbetare. Jag är stolt över deras arbetsinsatser som bidrar så starkt till att vi kan leverera värde till våra kunder och därmed själva få en god resultatutveckling.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB

 • Jun
  1
  2015

  EU godkänner ny modell av den avlyssningssäkra mobiltelefonen Sectra Tiger för användning på SECRET-nivå

  Secure Communication Systems

 • Mar
  12
  2015

  NATO godkänner Sectras Tiger för användning på den höga säkerhetsnivån CONFIDENTIAL

  Secure Communication Systems

 • Mar
  10
  2015

  Sectras niomånadersrapport: Ökad orderingång bäddar för stabilitet och tillväxt

  Financial Information

  Jag är otroligt glad över att Sectra för andra året i rad toppar branschens viktigaste kundnöjdhetsmätning för IT-system inom sjukvården. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och vårt system för hantering av medicinska bilder, Sectra PACS, rankades högst både internationellt och i USA. I kundernas kommentarer till sina utvärderingar framgår det att Sectra ges höga betyg dels på grund av våra medarbetare, dels baserat på hur stabilt och lättanvänt vårt system är. Svaren i kundnöjdhetsmätningarna visar att kunderna har ett stort förtroende för Sectra och det gör mig väldigt stolt.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB

 • Jan
  27
  2015

  Ny medlem i Sectras Tigerfamilj skapar ett ekosystem av säkert tal i olika säkerhetsklasser.

  Secure Communication Systems

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Sectra on Twitter

Follow us