News and press releases

Secure Communication  2016

 • Dec
  12
  2016

  Sectras halvårsrapport 2016/2017: Ökad vinst, starkt kassaflöde och ökade framtidssatsningar

  Financial Information

  Med visionen att bidra till ett friskare och tryggare samhälle levererar Sectra stabila lösningar med hög tillgänglighet till några av samhällets viktigaste funktioner. Att våra insatser uppskattas bekräftas både av externa och egna kundnöjdhetsmätningar. Nyligen presenterades en undersökning där beslutsfattare på den nordamerikanska sjukvårdsmarknaden återigen rankade Sectra högre än konkurrenterna. Den höga kundnöjdheten och långsiktiga framtidssatsningar bidrar till att stärka vår position inom Sectras nischområden.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Nov
  1
  2016

  Sectra och Samsungs samarbete för säker smartphone resulterar i RESTRICTED-godkännande

  Secure Communication Systems

  Det här RESTRICTED-godkännandet bekräftar att Sectra/Samsung med vår lösning möter de höga krav på kommunikationssäkerhet som ställs i en omgivning där nya hot mot smartphones dyker upp i en hela tiden ökande takt

  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications

 • Sep
  5
  2016

  Sectras tremånadersrapport 2016/2017: Fleråriga driftsavtal bidrar till Sectras positiva utveckling

  Financial Information

  Vi redovisar ett stabilt första kvartal och våra nyckeltal för finansiella mål ligger fortsatt över målnivåerna. Orderingången överstiger nettoomsättningen på helårsbasis, men under perioden är den lägre än jämförelsekvartalet. En del av förklaringen till detta är att ordervolymerna varierar mycket mellan olika kvartal till följd av att enskilda fleråriga kundavtal kan vara mycket stora, men utvecklingen är ändå något vi måste ha under observation. Koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde utvecklades positivt under perioden trots ogynnsamma valutakursförändringar.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Jun
  30
  2016

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2015/2016

  Financial Information

  I visionens riktning - med nöjda kunder, innovativa erbjudanden och uppfyllda finansiella mål

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD Sectra AB

 • May
  31
  2016

  Sectras bokslutskommuniké 2015/2016: Passerar miljardstrecket med uppnådda ekonomiska mål och ökad orderingång under kvartalet

  Financial Information

  Det är främst våra koncernfinansierade driftsavtal för medicinska IT-system som bidrar till den positiva utvecklingen av koncernens omsättning, rörelseresultat och kassaflöde. Flera kunder med omfattande avtal tog system i drift under senare delen av 2014/2015 och i början av 2015/2016. Detta hade då en positiv effekt på affärsområdet Imaging IT Solutions utveckling. Hanteringen av driftsavtalen sker i vår finansieringsverksamhet som har vuxit med mer än 60 procent och nu är koncernens näst största verksamhet.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Apr
  6
  2016

  Ny vd för Sectras affärsområde Secure Communications

  Secure Communication Systems

  Simo har med sin affärsmässiga skärpa, ledaregenskaper och förståelse för branschen goda förutsättningar att driva affärsområdets tillväxtsatsning där vårt fokus bland annat ligger på att bredda affärsområdets erbjudande till nya kundsegment, i första hand kritisk infrastruktur.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Apr
  4
  2016

  Sectra och energibolag samarbetar för ökad säkerhet i samhällsviktiga IT-system

  Secure Communication Systems

  Energi- och vattendistribution är områden där vi, med Sectras unika kompetens inom datasäkerhet och hotanalyser, ser en möjlighet att bidra till samhällets stabilitet och trygghet. Vi utvidgar därför erbjudandet inom säker kommunikation med analys- och övervakningstjänster för dessa samhällsviktiga verksamheter. Tjänster som gör att kunderna kan utnyttja den nya teknikens möjligheter utan att utsätta sig för ökade risker.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB

 • Mar
  8
  2016

  Sectras niomånadersrapport för perioden maj 2015-januari 2016: Positiv resultattrend och rankas världsbäst i kundnöjdhet

  Financial Information

  För tredje året i rad toppar Sectra vårt segment i branschens viktigaste kundnöjdhetsmätning för IT-system inom sjukvården. Utvärderingen görs av analysföretaget KLAS och vårt system för hantering av medicinska bilder, Sectra PACS, rankas högst såväl i Europa, USA som globalt. Sectra ges höga betyg för hur stabilt och lättanvänt systemet är, våra medarbetare, vår proaktiva service och höga kvalitet på införande samt utbildning. KLAS-rankingen visar att kunderna har stort förtroende för Sectra och vår förmåga att hjälpa dem att leverera effektiv sjukvård av högsta kvalitet.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Sectra on Twitter

Follow us