News and press releases

Secure Communication  2017

 • Dec
  8
  2017

  Sectras halvårsrapport 2017/2018: Ökad orderingång och stabil resultatutveckling

  Financial Information

  Variationer mellan olika kvartal, speciellt vad avser orderingång, är fortsatt stor. Under andra kvartalet redovisar vi ökad orderingång inom både Imaging IT Solutions och Secure Communications. Vi tecknade bland annat avtal med flera nya amerikanska kunder och i Nederländerna vann vi en prestigefull order på en nationell lösning för granskning av mammografibilder. Våra största tillväxtmöjligheter finns för närvarande på den amerikanska marknaden, där vi har en hög kundnöjdhet, men än så länge en relativt liten marknadsandel.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Sep
  12
  2017

  Sectras tremånadersrapport 2017/2018: Tillväxt och ökat rörelseresultat

  Financial Information

  Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom energisektorn i Norden.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Jun
  29
  2017

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2016/2017

  Financial Information

  Jag är mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det.

  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB

 • Jun
  28
  2017

  Mobiltelefonen Sectra Tiger säkrar norska myndigheter från avlyssning

  Secure Communication Systems

 • May
  30
  2017

  Sectras bokslutskommuniké 2016/2017: Hög kvalitet och kundnöjdhet ökar lönsamheten, styrelsen föreslår inlösenprogram

  Financial Information

  När jag ser tillbaka på räkenskapsåret 2016/2017 är jag mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det. Marknadens omdömen om Sectra visar på hög kvalitet i våra leveranser, oavsett var i världen kunderna finns eller med vilka av våra lösningar de arbetar. Den höga kundnöjdheten är ett resultat av vårt målinriktade arbete att förstå kundernas miljö och vår kultur där vår fantastiska personal verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • May
  9
  2017

  Belgisk vårdgivare växer och väljer Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering

  Secure Communication Systems

  Med Sectra kan vi enkelt expandera lösningen till fler sjukhus och fler medicinska discipliner i takt med att vi fortsätter att växa. Den möjligheten, och att kunna arbeta oberoende av geografisk plats, var särskilt viktiga för oss i valet av leverantör. Vår tidigare erfarenhet av Sectra har visat att lösningen har extremt hög systemtillgänglighet och att deras supportteam finns där för att hjälpa oss när det behövs.

  Dr. J. Marrannes, chef för radiologiavdelningen

 • Mar
  7
  2017

  Sectras niomånadersrapport 2016/2017: Topprankas i kundnöjdhet och utvecklingen visar att kvalitet är lönsamt

  Financial Information

  USA är en av de marknader där vårt största affärsområde Imaging IT Solutions växer och tar marknadsandelar med medicinska IT-system. Den amerikanska verksamheten har de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på över 20 procent per år. Jag är nyligen hemkommen från USA där vi återigen fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Feb
  27
  2017

  NATO godkänner Sectras säkra smartphone

  Secure Communication Systems

  Sectra är en pionjär inom mobila talkrypton med över tjugo års erfarenhet av att utveckla säkra mobila kommunikationssystem. Med det här samarbetet, och det formella produktgodkännandet av NATO, gör vi det möjligt för en stor grupp användare som inte tidigare kunnat använda smartphones av säkerhetsskäl, att utnyttja den senaste tekniken.

  Menno van den Berg, Vice President Mobile på Samsung Electronics Benelux

 • Feb
  16
  2017

  Sectra Tiger godkänd till NATO SECRET

  Secure Communication Systems

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Sectra on Twitter

Follow us