News and press releases

Secure Communication  2018

 • Dec
  7
  2018

  Sectras halvårsrapport 2018/2019: Stärkt kassaflöde och ökad orderingång i USA

  Financial Information

  Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Med en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och långa kundkontrakt har vi lagt en stadig grund för tillväxt. Hög kundnöjdhet, en fantastisk personal som gör nytta för samhället och sina medmänniskor samt spännande framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Oct
  1
  2018

  Sectra Tiger ska skydda NATO-hemligheter från avlyssning

  Secure Communication Systems

  Vi har ett långt och gynnsamt samarbete med NL-NCSA. Beställningen från NATO bekräftar att resultatet av vårt samarbete möter de högsta kraven på kommunikationssäkerhet och löser utmaningar som relaterar till konfidentialitet och tillgänglighet på högsta politiska nivå.

  Simo Pykälistö, vd för Sectra Communications

 • Sep
  4
  2018

  Sectras tremånadersrapport 2018/2019: Framgångar i USA bidrar till ökad orderingång

  Financial Information

  Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv. Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT Solutions och Secure Communications under det senaste året och som inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd

 • Jun
  28
  2018

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017/2018

  Financial Information

  Sectras framgångar bygger på att vi alltid sätter kunden i centrum. Vi är väl positionerade för en fortsatt stark utveckling och vår målbild för framtiden är tydlig.

  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB

 • May
  29
  2018

  Sectras bokslutskommuniké 2017/2018: Positiv vinstutveckling och välfylld orderbok

  Financial Information

  Räkenskapsåret 2017/2018 präglas av framgångar som stärker Sectras position i våra nischmarknader. Vi uppfyller samtliga finansiella mål och vi växer genom samarbete med nya och befintliga kunder och partners. Kunderna har givit oss förtroende att genomföra projekt med innovativa lösningar som på sikt kan leda till nya landvinningar inom viktiga samhällsfunktioner. Alla projekt och affärer vi driver har ett övergripande syfte att lösa stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskådlig framtid. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Apr
  17
  2018

  EU godkänner Sectras krypterade smartphone för säkerhetsklassad information

  Secure Communication Systems

  Säkerhet är högsta prioritet när myndigheter väljer mobil teknologi. Vi har samarbetat med Sectra för att ytterligare förstärka vårt säkerhetsramverk och därmed skapa en unik och anpassad plattform som skyddar en myndighets allra känsligaste information.

  Neil Barclay vid Samsung Europe

 • Mar
  12
  2018

  Sectras niomånadersrapport 2017/2018: Sectra topprankas i kundnöjdhet för femte året i rad

  Financial Information

  För ett bolag som Sectra, som konkurrerar med några av världens största företag, är det oerhört viktigt att ha nöjda och långsiktiga kunder. Att vi lyckas med detta bekräftas bland annat av att Sectras medicinska IT-system (PACS) tagit hem pris för högst kundnöjdhet i USA för femte året i rad och globalt för fjärde året. Detta är framför allt ett resultat av vår företagskultur, där kundens behov och problem alltid har högsta prioritet. Jag är stolt över de positiva omdömen vi fortsätter att få från användare över hela världen och över våra medarbetare som verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Feb
  21
  2018

  Sectra får viktig referenskund inom kritisk infrastruktur

  Secure Communication Systems

  Medvetenheten om cyberrelaterade hot ökar ocSectra bidrar till att förebygga de konsekvenser ett driftsavbrott inom kritisk infrastruktur kan medföra.

  Simo Pykälistö, vd på Sectra Communications

 • Jan
  25
  2018

  Utökat förtroende för den avlyssningssäkra kryptotelefonen Sectra Tiger från nederländska ministerier

  Secure Communication Systems

  Sectra Tiger Ecosystem möjliggör effektiv och säker kommunikation som stödjer samverkan mellan organisationer och enheter med specifika sekretesskrav. Det förnyade förtroendet de ministerierna i Nederländerna är en bekräftelse på vår förmåga att uppfylla våra kunders krav på säkerhet, användbarhet och tillgänglighet.

  Simo Pykälistö, vd Sectra Communications AB

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Sectra on Twitter

Follow us