News and press releases

Medical Systems  2017

 • Dec
  12
  2017

  Vårdgivare på Nya Zeeland väljer Sectras IT-lösning för mammografi

  Medical Systems

  Med Sectras lösning har vi möjlighet att granska alla typer av radiologibilder, såsom mammografi-, MR- och tomosyntesbilder, från en och samma arbetsstation. Det innebär att vi får en heltäckande lösning som ger oss en samlad överblick av varje patient.

  Debbie Van Ryswyk, general manager på St Marks Breast Centre

 • Dec
  8
  2017

  Sectras halvårsrapport 2017/2018: Ökad orderingång och stabil resultatutveckling

  Financial Information

  Variationer mellan olika kvartal, speciellt vad avser orderingång, är fortsatt stor. Under andra kvartalet redovisar vi ökad orderingång inom både Imaging IT Solutions och Secure Communications. Vi tecknade bland annat avtal med flera nya amerikanska kunder och i Nederländerna vann vi en prestigefull order på en nationell lösning för granskning av mammografibilder. Våra största tillväxtmöjligheter finns för närvarande på den amerikanska marknaden, där vi har en hög kundnöjdhet, men än så länge en relativt liten marknadsandel.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Dec
  5
  2017

  Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering möjliggör nu bredare samarbete på holländskt sjukhus

  Medical Systems

  Att ha ett enda system för alla medicinska bilder ökar effektiviteten på flera sätt. Läkarna får smidigare tillgång till bilder och kan lättare dela information med varandra över olika medicinska avdelningar. Vi kan nu se att det resulterar i förbättrad effektivitet, vilket i slutändan såklart gynnar våra patienter.

  Eric Vlasman, informationschef på St. Antonius Hospital

 • Nov
  27
  2017

  Sectra gör det enkelt för röntgenavdelningar att förbättra uppföljning av gadolinium

  Medical Systems

  Det är väldigt vanligt att använda kontrastvätskor som innehåller ämnen som gadolinium för att tydligare visa detaljer i olika organ under MR-undersökningar. Men, för patientsäkerhetens skull, är det helt avgörande att röntgenavdelningar enkelt kan dokumentera och spåra varje enskild injektion. Genom att skriva in denna information i Sectra DoseTrack kan man säkerställa att informationen blir tillgänglig för samtliga berörda parter i organisationen genom kundens journalsystem, Sectras stråldosmonitoreringslösning eller bildhanteringssystemet Sectra PACS

  Ian Judd, productchef för Sectra DoseTrack

 • Nov
  21
  2017

  Sectra vinner fransk PACS-affär när två radiologikliniker går ihop

  Medical Systems

  För oss var det viktigt att hitta en leverantör som kan bli en långsiktig samarbetspartner och som är kända för att leverera effektiva lösningar. Sectras lösning har en bevisad hög systemtillgänglighet och stöd för ett effektivt arbetsflöde inom radiologi vilket rimmar väl med vår egen strategi. Lösningens framtidssäkra teknologi och möjlighet att smidigt expandera den till att inkludera fler medicinska avdelningar är viktiga aspekter för att möta de framtida behoven på Médipôle Lyon-Villeurbanne.

  Samir Lounis, avdelningschef för radiologi på Imapôle Lyon-Villeurbanne

 • Nov
  14
  2017

  Sectra får kontrakt när två holländska sjukhus går samman och konsoliderar bildhantering

  Medical Systems

  Vid sammanslagningen ville vi självklart konsolidera våra olika IT-system. Det var då viktigt för oss att välja en leverantör som har bevisad hög systemtillgänglighet och skapar förutsättningar för att vi kan effektivisera vår granskning.

  Dirk Jan van Berckel, avdelningschef för screening och diagnostisering på Zuyderland

 • Nov
  13
  2017

  Sectra stärker närvaron i Saudiarabien genom att öppna regionalt servicekontor och skriva nytt partneravtal

  Medical Systems

  Sectra är känt för att leverera lösningar av högsta kvalitet och för en kundsupport i världsklass. Kombinationen av att starta ett regionalt servicekontor och använda den marknadskompetens och det nätverk som El Seif har skapar de rätta förutsättningarna för att hjälpa vårdgivare i Saudiarabien i sin strävan att förbättra vårdkvaliteten i landet.

  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB

 • Nov
  9
  2017

  Sectra skriver avtal med teleradiologileverantör för att förbättra uppföljning av ortopediska ingrepp

  Medical Systems

  Jag är otroligt glad över att vi kan ge våra kunder möjligheten att förbättra effektiviteten och kvaliteten på uppföljningen av operationer. TMCs globala räckvidd gör att vi både kan erbjuda den bästa möjliga servicen till våra kunder idag och utöka tjänsten till marknader utanför Sverige när det blir aktuellt.

  Gustaf Schwang, chef för Sectras affärsområde Ortopedi

 • Nov
  7
  2017

  Sectra lanserar leverantörsneutral integration för machine learning-applikationer – ger sjukvården snabbare tillgång till innovation

  Medical Systems

  Det finns idag många machine learning-algoritmer som kan förbättra och förenkla det diagnostiska arbetet i sjukvården, men ännu har väldigt få lösningar nått ut till det dagliga arbetet. En av huvudorsakerna är att det har saknats en lösning där applikationer från olika leverantörer kan samexistera i ett effektivt ekosystem så att radiologer kan använda dem från en och samma lösning. Sectras lösning fyller detta gap – en solid leverantörsneutral plattform.

  Fredrik Häll, produktchef på Sectra Imaging IT Solutions AB

 • Nov
  2
  2017

  Sectra går in på filippinska marknaden genom distributionsavtal med ny partner

  Medical Systems

  Sjukvården i Filippinerna jobbar idag med att utöka och förbättra hur de delar och samverkar kring medicinska bilder och patientinformation. Det gör de genom att konsolidera IT-system och satsa på telemedicinska initiativ. Distributionsavtalet gör att vi kan möta marknades efterfrågan på dessa områden. Medical One har en gedigen kunskap om marknaden och vi har lång erfarenhet av att leverera skalbara lösningar, särskilt inom teleradiologi och telepatologi, för vårdgivare belägna över stora geografiska områden.

  Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB

 • Oct
  18
  2017

  Internationellt utbildningsinstitut för patologer väljer Sectras digitala patologilösning

  Medical Systems

  Sectras lösning gör att vi digitalt kan erbjuda en bra miljö som även klarar av tekniskt utmanande områden inom diagnostiken, till exempel cytopatologi. Att granska digitala bilder med lösningen är prestandamässigt väldigt likt mikroskopet, även när man granskar bilder med många fokuslager eller via mobila enheter och vid dålig internetuppkoppling.

  Derek Holzhauser, chefsinformatör på RCPAQAP

 • Oct
  10
  2017

  Sectra levererar nationell bildhanteringslösning för mammografiscreening i Nederländerna

  Medical Systems

  Att införa en lösning för mammografi på nationell skala är ett exceptionellt IT-projekt. Det holländska mammografiprogrammet är ett av de effektivaste i världen och det faktum att de valt Sectra gör mig otroligt stolt.

  Marie Ekström Trägårdh, vice vd Sectra AB och vd Sectra Imaging IT Solutions AB

 • Oct
  9
  2017

  Ny rapport från Sectra visar var radiologer tycker att machine learning adderar mest värde

  Medical Systems

 • Sep
  12
  2017

  Sectras tremånadersrapport 2017/2018: Tillväxt och ökat rörelseresultat

  Financial Information

  Sectras verksamhetsområden fortsätter att utvecklas och trenden för koncernens finansiella utfall är positiv. Vårt affärsområde Imaging IT Solutions inledde väsentligt bättre än jämförelsekvartalet, men vi kan inte dra några stora slutsatser baserat på utfall för enskilda kvartal. Omsättningen ökade även inom Secure Communications, främst kopplat till utvecklingsuppdrag och produkter för säker kommunikation. Affärsområdets nysatsning inom cybersäkerhet för kritisk infrastruktur har än så länge inte någon substantiell omsättning, men vi har tagit flera strategiska affärer och växer inom energisektorn i Norden.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Sep
  5
  2017

  Amerikansk sjukhusgrupp beställer Sectras IT-lösning för att granska medicinska bilder

  Medical Systems

  TUHS fokus på avancerade medicinska behandlingar, cancervård och medicinsk utbildning går hand i hand med våra kärnvärden. Vi ser fram emot att implementera vår lösning på en så välrenommerad sjukhusgrupp.

  Mikael Anden, vd på Sectra Nordamerika

 • Aug
  24
  2017

  Universitetssjukhus i USA beställer Sectras lösning för mammografi

  Medical Systems

  Sectras fokus på cancervård och vår innovativa mjukvara för multidisciplinära ronder och undervisning stöttar UC San Diego Healths vårdfilosofi och akademiska behov.

  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika

 • Jul
  13
  2017

  Universitetssjukhus i Holland använder Sectra Education Portal som nytt verktyg för sin medicinska utbildning

  Medical Systems

  Att interagera med fallen i 3D på Sectras visualiseringsbord gör att våra studenter kan lära sig, och själva utforska, verkliga medicinska fall i en realistisk miljö. Portalen i sig är också ett verktyg för att underlätta i utbildningen eftersom studenter får tillgång till materialet från exempelvis sin egen dator.

  Bernadette S de Bakker, lektor i anatomi och embryologi på AMC

 • Jun
  29
  2017

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2016/2017

  Financial Information

  Jag är mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det.

  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB

 • Jun
  21
  2017

  Landstinget Västernorrland tar steget till digital patologi med Sectra

  Medical Systems

  Att digitalisera vår patologiavdelning gör att vi kommer kunna möta många av de effektivitets- och samarbetsutmaningar som vi och vården i stort står inför. Ett exempel är att effektivisera arbetet inför och under de multidisciplinära ronderna. Sectras lösning kan hantera våra höga krav på såväl prestanda och kapacitet som systemtillgänglighet.

  Ingela Pirttilä, enhetschef för patologi på Landstinget Västernorrland

 • May
  30
  2017

  Sectras bokslutskommuniké 2016/2017: Hög kvalitet och kundnöjdhet ökar lönsamheten, styrelsen föreslår inlösenprogram

  Financial Information

  När jag ser tillbaka på räkenskapsåret 2016/2017 är jag mest glad över de positiva omdömen vi fortsätter att få av användare världen över. Företagande handlar trots allt om att göra kunder och användare nöjda, och sedan få betalt för det. Marknadens omdömen om Sectra visar på hög kvalitet i våra leveranser, oavsett var i världen kunderna finns eller med vilka av våra lösningar de arbetar. Den höga kundnöjdheten är ett resultat av vårt målinriktade arbete att förstå kundernas miljö och vår kultur där vår fantastiska personal verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • May
  26
  2017

  Sectra öppnar kontor i Kanada

  Medical Systems

  Att växa på den kanadensiska marknaden genom att starta ett dotterbolag är en del i vår långsiktiga expansionsplan. Kanada har en liknande struktur inom sjukvården som Europa och passar för fler av Sectras produkter än de vi säljer i USA. Vi har därutöver en väldigt hög kundnöjdhet i Kanada, men har trots det en relativt liten marknadsandel, något som vi tror vi kan förbättra genom utökad lokal närvaro.

  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB

 • May
  18
  2017

  Samtliga Sectras kunder nu i drift efter cyberattacken

  Medical Systems

  Jag är stolt över att vårt nära samarbete med våra kunder, i kombination med tydlig krisplan, gjorde att vi effektivt kunde hantera denna tuffa uppgift. Vi har jobbat under hela helgen och dygnet runt för att se till att systemen på rekordtid kunde tas i drift igen. I situationer som denna har vi stor fördel av att vara ett medicinskt IT-företag med rötter inom cybersäkerhet.

  Jane Rendall, vd på Sectra Ltd

 • May
  2
  2017

  Sectra får order på helhetslösning för medicinsk bildhantering av cancercentrum i USA

  Medical Systems

  Vårt fokus på cancer och integrerad diagnostik öppnar upp för stora synergieffekter tillsammans med City of Hope, och vi ser väldigt mycket fram emot att arbeta med en så pass välrenommerad forsknings- och cancerorganisation.

  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika

 • Mar
  29
  2017

  Sectra tecknar flerårigt avtal för medicinsk bildhantering med amerikanskt universitetssjukhus

  Medical Systems

  Det känns otroligt roligt att få samarbeta med ett så välrenommerat universitetssjukhus som UPHS och vi ser fram emot att tillsammans arbeta för en än bättre patientvård och diagnostik.

  Mikael Anden, vd för Sectra Nordamerika

 • Mar
  14
  2017

  Danderyds sjukhus beställer IT-tjänst från Sectra för hantering av medicinska bilder

  Medical Systems

  Sectras stabila och beprövade system i kombination med den höga systemtillgängligheten, exempelvis i form av integrationer med andra system, har haft betydelse i den här upphandlingen. Det var också viktigt att lösningen är molnbaserad eftersom det gör att systemhanteringen effektiviseras samtidigt som driftssäkerheten ökar.

  Jenny Bäcklund, verksamhetschef på verksamhetsområdet radiologi på Danderyds sjukhus AB

 • Mar
  7
  2017

  Sectras niomånadersrapport 2016/2017: Topprankas i kundnöjdhet och utvecklingen visar att kvalitet är lönsamt

  Financial Information

  USA är en av de marknader där vårt största affärsområde Imaging IT Solutions växer och tar marknadsandelar med medicinska IT-system. Den amerikanska verksamheten har de senaste tre åren haft en genomsnittlig omsättningstillväxt på över 20 procent per år. Jag är nyligen hemkommen från USA där vi återigen fick ta emot den prestigefulla utmärkelsen

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd Sectra AB

 • Mar
  3
  2017

  Holländskt sjukhus beställer Sectras IT-lösning för granskning av medicinska bilder

  Medical Systems

  Den gemensamma lösningen från Sectra gör att information följer patienten istället för tvärtom. Sectras höga systemtillgänglighet är en annan viktig faktor för oss i valet av leverantör och är en nyckel i arbetet att ge en effektiv sjukvård

  Roel Venema, styrelseledamot, Isala Hospital

 • Feb
  23
  2017

  Sectra lanserar ny funktionalitet som förenklar för vårdgivare att dela bilder med patienter och andra intressenter

  Medical Systems

  Vi ser en växande trend av ökat patientengagemang. Patienter blir alltmer intresserade av att ta del av sina egna journaler, både för att kunna ha en djupare dialog med sin läkare och för att enklare kunna ta med sig sina medicinska bilder när de ska få vård hos en annan vårdgivare. Den utökade funktionaliteten som vi nu lanserar gör det lättare för vårdgivare att möta patienternas efterfrågan, och bidrar därför till att göra vården än mer involverande och patientcentrerad.

  Marie Ekström, vd för Sectra Imaging IT Solutions

 • Feb
  8
  2017

  Svensk mångmiljonsatsning på precis ortopedi

  Medical Systems

  Ny teknik kommer exempelvis att göra det möjligt att med dagens datortomografer kunna se om proteser och ryggimplantat har rört sig, även om det är mindre än en millimeter. Om en patient har begynnande problem kommer vi kunna sätta in åtgärder innan situationen blir svårhanterlig.

  Lars Weidenhielm, överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset och professor i ortopedi vid Karolinska Institutet

 • Feb
  6
  2017

  Amerikansk leverantör av radiologitjänster väljer Sectra

  Medical Systems

  Några av de främsta anledningarna till att vi valde Sectra är lösningens mycket höga systemtillgänglighet och resultat från analysföretaget KLAS kundnöjdhetsmätningar. Våra radiologer gillade särskilt lösningens effektivitet och snabbhet när de skickar medicinska bilder över stora geografiska avstånd. Sammantaget kommer det leda till ökad effektivitet i verksamheten och att remitterande läkare kan ge snabbare svar till våra patienter.

  Barry Nielsen, vd på Cascade Medical Imaging och Central Oregon Radiology Associates

 • Feb
  3
  2017

  Sectra får utmärkelse för högst kundnöjdhet världen över

  Medical Systems

  Att få dessa omdömen av användare världen över visar kvaliteten på våra medarbetare och vår mjukvara, oavsett vart i världen eller på vilken del av sjukhuset som våra kunder arbetar. Det visar också hur mycket vi jobbar för att kunna hjälpa våra kunder att nå framgång inom de områden vi väljer att verka på, vare sig det är inom radiologi eller i det större perspektivet, såsom vår helhetslösning och inom cybersäkerhet.

  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB

 • Feb
  1
  2017

  Sectra rankas högst i kundnöjdhetsmätning av amerikanska vårdgivare

  Medical Systems

  Att Sectra får denna utmärkelse för fjärde året i rad visar att vi fortsätter jobba konsekvent och bevisar styrkan hos våra anställda och våra produkter. Vår senaste framgång är definitivt hänförbar till vårt kundfokuserade arbete som även ligger till grund för denna fina utmärkelse.

  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika

 • Jan
  17
  2017

  Amerikansk vårdgivare beställer Sectras molnbaserade arkiv för medicinska bilder

  Medical Systems

  Jag ser fram emot att samarbeta med Sectra för att expandera vårt arkiv i en säker miljö. Att molnbaserat kunna lagra både radiologi- och kardiologibilder gör det smidigare för våra vårdgivare att dela bilder med varandra. Det skapar förutsättningar för ett fördjupat samarbete och koordinering kring patienternas vård.

  Linda Womack, vd på John Muir Health

 • Jan
  12
  2017

  Framstående amerikansk vårdgivare väljer Sectras IT-lösning för mammografi

  Medical Systems

 • Jan
  11
  2017

  Sectra implementerar unik rikstäckande telepatologilösning i Holland

  Medical Systems

  Att implementera en patologilösning på den här nivån kräver att en stor mängd av olika IT-lösningar på de 50 labben integreras. Sectras grundsyn och erfarenhet från tidigare genomförda implementeringar av standardiserade integrationer är en av våra viktigaste styrkor och det gör mig extra stolt att vara en del av ett projekt som detta.

  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB

 • Jan
  10
  2017

  Sectras digitala patologilösning nu tillgänglig även i Polen

  Medical Systems

  Polen är en stor marknad där sjukvårdsreformer har genomförts för att modernisera sjukhusen. Det gör Polen till en intressant marknad. Opta-Techs erfarenhet och starka marknadsposition gör dem till en viktig partner för oss.

  Torbjörn Kronander, vd på Sectra AB

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Sectra on Twitter

Follow us