News and press releases

Medical Systems  2018

 • Dec
  7
  2018

  Sectras halvårsrapport 2018/2019: Stärkt kassaflöde och ökad orderingång i USA

  Financial Information

  Sjukvård och cybersäkerhet är växande och snabbt föränderliga marknader som öppnar möjligheter för företag som Sectra. Med en stabil underliggande verksamhet med bra lönsamhet och långa kundkontrakt har vi lagt en stadig grund för tillväxt. Hög kundnöjdhet, en fantastisk personal som gör nytta för samhället och sina medmänniskor samt spännande framtidssatsningar är vår bas för långsiktig framgång.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Dec
  4
  2018

  Sectra går in med digital patologi på den sydkoreanska marknaden genom distributionsavtal med HuminTec

  Medical Systems

  Sydkorea är den tredje största ekonomin i östra Asien och har en snabbt åldrande befolkning där prognosen för antal cancerfall ökar. För att möta de behov som det för med sig krävs effektivitetsökningar och mer precisa diagnoser, och digital patologi är en del i att kunna uppnå det. Distributionsavtalet med HuminTec gör att vi kan möta dessa behov genom att kombinera deras gedigna kunskap om marknaden med vår världsledande position inom det snabbt växande fältet för digital patologi.

  Lars Wettergren, Global Partner Manager på Sectra Imaging IT Solutions

 • Nov
  7
  2018

  Kettering Health Network i USA väljer Sectras IT-lösning för effektivare granskning av medicinska bilder

  Medical Systems

  Jag är väldigt glad över att Kettering Health Network har valt vår lösning för att hantera medicinska bilder. Vår höga systemtillgänglighet och stöd för effektiva arbetsflöden kommer förbättra arbetet för deras radiologer och remitterande läkare. Jag ser även väldigt mycket fram emot att tillsammans ta nästa steg inom digital patologi. Vi på Sectra är övertygade om att detta i slutändan kommer gynna patienterna.

  Mikael Anden, vd för Sectra i USA

 • Nov
  6
  2018

  Sectra bidrar med leverantörsneutral plattform för AI till stort brittiskt projekt inom medicinsk bildhantering

  Medical Systems

 • Nov
  1
  2018

  Sectra diskuterar säkerhetsriskerna inom medicinsk bildhantering på branschmässa för radiologi

  Medical Systems

  Det amerikanska inrikessäkerhetsdepartementet, US Department of Homeland Security, har den senaste tiden pekat på allvarliga sårbarheter i IT-lösningar från flera etablerade leverantörer inom medicinsk bildhantering. Det är ett allvarligt hot mot både patienters integritet och vårdens effektivitet. Sectra har med sitt verksamhetsområde för säker kommunikation över 30 års erfarenhet och skyddar idag många europeiska länders kommunikation på de högsta säkerhetsnivåerna. Den kunskapen är av stor nytta när vi designar, implementerar och uppgraderar våra medicinska IT-lösningar. Idag är sjukhus en måltavla för organiserade cyberattacker och trots att IT-system aldrig är hundraprocentigt säkra kan erfarna leverantörer förbättra IT-säkerheten oerhört mycket.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och VD för Sectra AB

 • Oct
  25
  2018

  Amerikanska Deaconess Health System beställer medicinsk IT-lösning från Sectra

  Medical Systems

  En PACS-lösning är en säkerhetslina inom sjukvården. Vardagliga arbetsuppgifter såsom att importera och exportera undersökningar, ge remitterande läkare enkel tillgång till medicinska bilder, och högklassig granskning av radiologerna – alla dessa uppgifter är enklare att uppnå tillsammans med en erfaren leverantör. Vi ser Sectra som marknadsledande PACS-leverantör och ser fram emot att börja vårt samarbete med det bästa teamet inom lösningar för PACS.

  Ryan Meyer, chef för radiologiavdelningen på Deaconess Health System

 • Oct
  2
  2018

  Amerikanska vårdgivaren Regional Health beställer IT-lösning från Sectra

  Medical Systems

  För ungefär ett år sedan implementerade Regional Health ett elektroniskt journalsystem från Epic. För att ta vår medicinska bildhantering in i framtiden med samma toppmoderna teknik insåg vi att vi behövde byta ut vårt gamla PACS. Sectra var den leverantör som vi ansåg var den bästa partnern för oss. Vi är fast beslutna om att göra skillnad varje dag. Ett av sätten som vi gör det på är med avancerad teknik i händerna på vår skickliga vårdpersonal.

  Stephanie Lahr, IT-chef, Regional Health

 • Sep
  4
  2018

  Sectras tremånadersrapport 2018/2019: Framgångar i USA bidrar till ökad orderingång

  Financial Information

  Trenden för orderingång och omsättning är fortsatt positiv. Orderboken är välfylld och samtliga verksamhetsområden visar omsättningsökning. Vi har även medvind från valutakursutvecklingen jämfört med motsvarande kvartal föregående år, vilket framför allt har stor effekt på finansiella poster. Vi har ökat satsningarna på den amerikanska kontinenten och även i nya produktområden samt nya geografiska marknader. Detta belastar resultatet, men på längre sikt bedöms satsningarna ge god avkastning. Kassaflödet belastades av flera omfattande avtal som vi har ingått med kunder inom Imaging IT Solutions och Secure Communications under det senaste året och som inledningsvis drar mer utgifter än de genererar inkomster.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd

 • Aug
  21
  2018

  Sectras verksamhet för medicinsk IT får nationell certifiering inom datasäkerhet i Storbritannien

  Medical Systems

  Vår kombination av affärsverksamheter inom både medicinsk IT och informationssäkerhet är helt unik. Att jobba med cybersäkerhet finns i våra rötter eftersom Sectra startades som ett bolag inom säker kommunikation. Det här certifikatet, i kombination med vår ISO-certifiering inom ledningssystem för informationssäkerhet, visar att vi har omfattande policys och processer inom informations- och cybersäkerhet genom hela vår verksamhet.

  Jane Rendall, vd för Sectra i Storbritannien

 • Aug
  2
  2018

  Framstående universitetssjukhus i USA beställer Sectras helhetslösning för medicinsk bildhantering

  Medical Systems

  Vi och våra 700 anställda på Sectra är mycket glada över att få arbeta med en prestigefylld institution som Stanford Health Care. Vi ser fram emot att överträffa deras förväntningar och samarbeta kring framtida forskningsambitioner.

  Mikael Anden, vd för Sectra i Nordamerika

 • Jul
  25
  2018

  Amerikansk vårdgivare beställer Sectras IT-lösning för stråldosövervakning

  Medical Systems

 • Jun
  28
  2018

  Sectra publicerar årsredovisning och bolagsstyrningsrapport för 2017/2018

  Financial Information

  Sectras framgångar bygger på att vi alltid sätter kunden i centrum. Vi är väl positionerade för en fortsatt stark utveckling och vår målbild för framtiden är tydlig.

  Torbjörn Kronander, vd och koncernchef Sectra AB

 • Jun
  19
  2018

  Portugisiskt sjukhus inkluderar digital patologi i sin IT-lösning från Sectra

  Medical Systems

 • Jun
  12
  2018

  Sectra fullbordar nationell lösning för telepatologi i Nederländerna

  Medical Systems

  Tillsammans med UMC Utrecht har vi testat funktionen för automatisk uppladdning. Det som imponerat mest på mig är hur enkel lösningen är att använda och hur få klick den kräver.

  Konnie Hebeda, patolog på Radboud University Medical Center

 • Jun
  5
  2018

  Välrenommerad amerikansk vårdgivare beställer Sectras IT-lösning för att granska medicinska bilder

  Medical Systems

  Det är viktigt att vi skapar en enhetlig IT-lösning för bildhantering som spänner över all vår patientvård. Med Sectras lösning kommer vi kunna samordna alla bilder och all information genom vår verksamhet, och därmed fokusera än mer på att förse våra patienter med den bästa möjliga vården.

  Allison Suttle, chefsöverläkare på Sanford Health

 • May
  29
  2018

  Sectras bokslutskommuniké 2017/2018: Positiv vinstutveckling och välfylld orderbok

  Financial Information

  Räkenskapsåret 2017/2018 präglas av framgångar som stärker Sectras position i våra nischmarknader. Vi uppfyller samtliga finansiella mål och vi växer genom samarbete med nya och befintliga kunder och partners. Kunderna har givit oss förtroende att genomföra projekt med innovativa lösningar som på sikt kan leda till nya landvinningar inom viktiga samhällsfunktioner. Alla projekt och affärer vi driver har ett övergripande syfte att lösa stora samhällsproblem som måste åtgärdas inom en överskådlig framtid. Att hjälpa kunderna att effektivisera och förbättra vården av patienter och öka cybersäkerheten i viktiga samhällsfunktioner är Sectras största bidrag till ett mer hållbart samhälle.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • May
  24
  2018

  Sectra får order på IT-lösning för radiologi från amerikanskt barnsjukhus specialiserade inom ortopedi

  Medical Systems

  Både Sectra och Texas Scottish Rite Hospital for Children strävar mot att förbättra utfallet för patienter som behandlas på ortopedkliniker. Vi ser fram emot att få vara en del i den vård som barn i Dallas-området får.

  Mikael Anden, vd för Sectra i USA

 • May
  22
  2018

  Sectra och Australiens största offentliga vårdgivare i förhandlingar om en omfattande helhetslösning för medicinsk bildhantering

  Medical Systems

  Vi bekräftar tilldelningsbeslutet som innebär att vi har valt att förhandla kontrakt med Sectra för en PACS/RIS-lösning till tio lokala vårddistrikt och ett specialistvårdsnätverk inom NSW Health. Lösningen har valts ut av läkare, specialister inom området radiologi och IKT-experter för att säkerställa att den bästa tillgängliga lösningen kommer att levereras och hjälpa vår mycket skickliga personal att tillhandahålla utmärkt patientvård. Vi förväntar oss även att lösningen signifikant kommer att förbättra kapaciteten för svarsrapportering, bokningar och säker delning av bilder inom hela vårdorganisationen.

  Dr Zoran Bolevich, Chief Executive eHealth NSW och Chief Information Officer för NSW Health

 • Apr
  12
  2018

  Holländska patologilabb kan nu börja använda Sectras nationella lösning för telepatologi

  Medical Systems

  Det här är sättet man kommer jobba på i framtiden.

  Dr. K.H. Lam, patolog på Erasmus MC

 • Mar
  12
  2018

  Sectras niomånadersrapport 2017/2018: Sectra topprankas i kundnöjdhet för femte året i rad

  Financial Information

  För ett bolag som Sectra, som konkurrerar med några av världens största företag, är det oerhört viktigt att ha nöjda och långsiktiga kunder. Att vi lyckas med detta bekräftas bland annat av att Sectras medicinska IT-system (PACS) tagit hem pris för högst kundnöjdhet i USA för femte året i rad och globalt för fjärde året. Detta är framför allt ett resultat av vår företagskultur, där kundens behov och problem alltid har högsta prioritet. Jag är stolt över de positiva omdömen vi fortsätter att få från användare över hela världen och över våra medarbetare som verkligen bryr sig om och tar ansvar för våra kunder.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd för Sectra AB

 • Mar
  7
  2018

  Landstinget Dalarna digitaliserar patologi – väljer Sectra

  Medical Systems

  När vi nu digitaliserar granskningen av patologibilder kommer vi möjliggöra en effektivare cancerdiagnostik genom ett tätare samarbete mellan både patologer och avdelningar. Exempelvis kommer arbetet inför och under multidisciplinära ronder förenklas. Sectras leverantörsneutrala lösning innebär dessutom att vi kan använda olika typer av skannrar från olika tillverkare beroende på vilka som gör sig bäst för olika typer av patologibilder, vilket vi ser som en stor fördel i vårt arbete framöver.

  Tibor Tot, verksamhetschef för laboratoriemedicin, Landstinget Dalarna

 • Jan
  30
  2018

  Sectra vinner igen – fortsätter ha nöjdast kunder världen över

  Medical Systems

  Att få dessa erkännanden för vår höga kundnöjdhet fem år i rad är för mig det ultimata beviset på att Sectras medarbetare runt om i världen skapar verklig nytta för våra kunder inom radiologi och alla de områden vi jobbar inom.

  Torbjörn Kronander, koncernchef och vd på Sectra AB

 • Jan
  16
  2018

  Det framstående amerikanska sjukhuset HSS investerar i Sectras ortopediska 3D-lösning för förbättrade kirurgiska resultat

  Medical Systems

  Sectras innovativa 3D-lösningar gör det möjligt för oss att utnyttja de tagna bilderna fullt ut. Det gör att vi kan leverera en vård till våra ortopediska patienter som ligger i absolut framkant.

  William M. Ricci, chef för enheten Orthopaedic Trauma Service på HSS

 • Jan
  10
  2018

  Sectra får order på molnbaserad lösning för granskning av alla medicinska bilder av svensk djursjukvårdskedja

  Medical Systems

  Vi ser ett ökat behov av fler diagnostiska verktyg och enklare åtkomst till medicinska bilder i hela verksamheten. För att kunna möta de behoven krävs en heltäckande och skalbar IT-lösning från en leverantör som vi kan växa och utvecklas med över tiden.

  Johan Wiklund, landschef på Evidensia Sweden

Press Contact

E-mail: info/d/press/a/sectra/d/com

Helena Pettersson

Chief Investor & Press Relations Officer
Direct: +46 13 23 52 04
Mobile: +46 706 27 52 04

Sectra AB

Teknikringen 20
SE-583 30 Linköping
Sweden
Phone: +46 13 23 52 00
Fax: + 46 13 21 21 85

INVESTOR RELATIONS

Sectra on Twitter

Follow us